Billboardy v Německu a Rakousku

Nabízíme naše kontakty a zkušenosti při realizacích reklamních kampaní v německém a rakouském pohraničí. Využijte kupního potenciálu obyvatelstva v příhraničních oblastech. Pomůžeme Vám s překladem i grafickým návrhem.

  • pokrytí širšího segmentu trhu
  • možnost 10-ti denních kampaní
  • využití kupního potenciálu bonitních zakázníků