Billboardy

Billboardy jsou nejběžnější formou outdoorové reklamy. Naše společnost disponuje rozsáhlou sítí billboardových ploch, kompletně pokrývajících celý liberecký kraj.

Na požádání Vám zašleme seznam našich reklamních ploch, popř. připravíme nabídku dle Vašeho zadání.

  • nejrozšířenější forma venkovní reklamy
  • standardizovaný rozměr 510×240 cm
  • nejhustší síť pokrytí
  • cenová dostupnost